top of page
work

Solid Architecture ontwerpt Woningbouw. 

Woningbouwopgaven beginnen vaak bij een locatiestudie. Hierin bekijken we voor een opdrachtgever wat de mogelijkheden voor woningbouw op een locatie zijn. Wat zijn de uitgangspunten, hoeveel woningen zouden er kunnen komen en op welke manier. Zo bepalen we samen met een opdrachtgever of een locatie interrassant is voor ontwikkeling.

De woningbouw ontwerpen lopen uiteen van kleine 3 onder een dak CPO-projecten tot grotere appartementen en woonwijken voor ontwikkelaars en woningbouwverenigingen. 

Juist het vroeg instappen op een locatie is voor ons interessant omdat op die manier echt een meerwaarde te behalen is in de stedenbouwkundige opzet en ontwerp van de woningen. 

Wij denken graag mee aan nieuwe mogelijkheden.

bottom of page